Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cenimy transparentność.

Jesteśmy pierwszą polską agencją lojalnościową notowaną na NewConnect.

Relacje inwestorskie

MPL Verbum jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie programów lojalnościowych ze szczególnym uwzględnieniem programów w segmencie B2B.
Działalność Spółki obejmuje: projektowanie, wdrażanie i obsługę programów lojalnościowych.
Głównym źródłem przychodów spółki są programy lojalnościowe w segmencie B2B (ponad 85%). Pozostałe przychody spółka uzyskuje z obsługi programów w segmencie B2C. Przychody spółki w każdym rodzaju programu lojalnościowego generowane są w 4 obszarach: przychody z prac koncepcyjno-projektowych, przychody z prac wdrożeniowych, przychody z obsługi programu oraz wydanych w jego ramach nagród dla uczestników oraz przychody z dodatkowych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność programu w oczach uczestników (spotkania i wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, promocje dodatkowe, komunikacja z uczestnikami)

Strategia rozwoju przyjęta przez spółkę obejmuje aktywność w 3 obszarach: programy lojalnościowe w branży farmaceutycznej, programy multipartnerskie, rozwój własnej platformy lojalnościowej wdrażanie niedrogich rozwiązań lojalnościowych w segmencie MSP.
Na bazie wzrostu skali działalności spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w konsolidacji rynku.

Rynek programów lojalnościowych znajduje się w fazie wzrostu. Powodowane jest to coraz bardziej ograniczoną skutecznością tradycyjnych akcji promocyjnych, co z kolei związane jest z coraz większą komodyzacją produktów oraz rosnącym nasyceniem rynków produktami konkurencyjnymi. W takiej sytuacji, gdy produkty poszczególnych producentów nie różnią się w sposób zasadniczy jakością, walorami funkcjonalnymi a także ceną, programy lojalnościowe stanowią skuteczne narzędzie wsparcia sprzedaży i mogą stanowić może stanowić czynnik decydujący o wyborze przez klienta produktu danej marki.

Rynek, na którym działa spółka, ma charakter wysoce rozdrobniony i nie sposób w sposób jednoznaczny wskazać jego zdecydowanych liderów. W związku z tym spółce trudno określić własny udział w rynku, jak i udziału poszczególnych konkurentów, z których żaden nie posiada jednak pozycji dominującej.

Spółka w kolejnych latach będzie kontynuowała rozwój w ramach swojej podstawowej działalności, jakim jest obsługa programów lojalnościowych, partnerskich i motywacyjnych w segmencie B2B. Jednocześnie Spółka będzie intensywnie pracować nad rozwojem narzędzi umożliwiających organizowanie, wdrażanie i obsługę programów multipartnerskich w segmencie B2B. Zarząd spodziewa się, że przychody z tej części działalności mogą w perspektywie 2-3 lat przekroczyć 50% ogólnych przychodów osiąganych przez Spółkę. Zarząd zakłada, że zwiększenie udziału programów multipartnerskich w całości działalności Spółki będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie uzależnienia Spółki od współpracy z pojedynczymi dużymi odbiorcami.
Spółka będzie kontynuować rozwój działalności związanej z obsługą programów lojalnościowych w segmencie B2C dedykowanych dla niezależnych aptek oraz niezależnych sklepów detalicznych. W tym segmencie Spółka przygotowuje też nowy produkt, który zostanie wprowadzony do sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 2011 i którego sprzedaż będzie intensywnie kontynuowana w całym 2012 roku.

Zarząd nie wyklucza również przejęcia znacznego pakietu udziałów w jednej z firm prowadzących podobną działalność w segmencie programów lojalnościowy B2C i dysponujących już odpowiednim know-how, doświadczeniem oraz funkcjonującymi projektami.

© Verbum 2020. Design: solmedia.pl