Akcjonariat

Akcjonariat Spółki MPL Verbum
po emisji akcji serii C
Liczba akcji Oznaczenie serii Udział % w akcjonariacie Kapitał zakładowy Liczba głosów
na akcję
Liczba głosów ogółem Udział % w głosowaniu
Marcin Katański    590000 A    46,29% 59 000,00 zł  2 1721550    49,98%  
537000 B 53 700,00 zł 1
4550  455,00 zł 1
 Tadeusz ZIeliński 410000 A   32,03% 41 000,00 zł 2  1193000 34,64% 
373000 B 37 300,00 zł 1
 Relationship & Marketing Investment Sp. z o.o.  90000 3,68%   9 000,00 zł 1 90000 2,61%
 Pozostali inwestorzy  439894  18,00% 43 989,40 zł 1 439894 12,77%
 
RAZEM 2444444 n.d. 100% 244444,40 zł n.d. 3444444 100%