Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MPL Verbum S.A.

Kapitał Akcyjny: 244 444 zł.

Struktura kapitału akcyjnego:
- 1 000 000 akcji serii A,
- 1 000 000 akcji serii B,
- 444 444 akcji serii C.

Liczba akcji w obrocie na rynku New Connect:
1 444 444 akcje serii B i C.

Zarząd:
Marcin Katański - Prezes Zarządu,
Bożena Zielińska - Członek Zarządu,
Joanna Rajewska - Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza:
Marlena Suwała,
Tadeusz Zieliński,
Beata Katańska,
Tomasz Stroiński,
Paweł Rektor.

Animator rynku:
Dom Maklerski BZ WBK S.A., Plac Wolności 16, Poznań.