Kontakt dla inwestorów

Siedziba spółki i adres do korespondencji:

MPL Verbum S.A.
ul. Szelągowska 45a
61-626 Poznań

NIP: 778-12-26-405
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000372990
Kapitał Zakładowy / Initial capital: 244 444,40 zł .

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie:
Joanna Rajewska
Wiceprezes Zarządu

tel. 61 8250 785
mail: inwestor@verbum.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.